Algemeen oogonderzoek

oog onderzoek

U kunt bij Orasis oogkliniek terecht met alle problemen van uw ogen. Voor het gehele scala aan oogaandoeningen van bijvoorbeeld tranende ogen tot en met netvliesaandoeningen hebben wij de juiste apparatuur en knowhow in huis om u op weg te helpen. Wij zijn hierdoor in staat alle oogziekten te herkennen en vervolgens zo goed mogelijk te behandelen. Het onderzoekstraject, behandelplan en advies hierover wordt met u besproken. U beslist samen met uw behandelend oogarts wat het beste voor u is.

 

Algemeen oogonderzoek en onderzoeksinstrumenten

De gezondheid van uw ogen wordt bepaald door metingen en onderzoeken van uw ogen. Wij gebruiken hiervoor verschillende soorten specialistische apparatuur. Hierdoor zijn we in staat de verschillende onderdelen van het oog van buiten naar binnen toe nauwkeurig te beoordelen. Zowel uitwendige als inwendige oogafwijkingen worden met deze onderzoeksmethodes getraceerd.

 

De oogleden, bindvlies, hoornvlies, iris, lens, glasachtig lichaam, vaten, netvlies, gele vlek en oogzenuw worden geanalyseerd en her beoordeeld bij de desbetreffende oogaandoeningen zoals droge ogen, ontstekingen van het oogoppervlak bijvoorbeeld van hoornvlies of harde oogrok, staar, glasvocht troebelingen, vaataandoeningen in het netvlies bijvoorbeeld bij diabetes of hoge bloeddruk, maculadegeneratie en glaucoom.

Scroll naar boven