Klachtenprocedure

Appeltje met de V van Veiligheid

Bij Orasis oogkliniek proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan zijn dat u niet volledig tevreden bent over de gegeven zorg. Wij hechten grote waarde aan uw klacht en/ of opmerkingen. Wij willen graag dat u volledig content bent. Bovendien kunnen wij onze zorgverlening verbeteren aan de hand van uw opmerkzaamheden. Via onderstaande stappenplan proberen wij uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.

 

Stap 1: gesprek met uw zorgverlener

Als u een specifieke klacht heeft, blijf hier dan niet mee zitten, maar neem contact op met ons. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als digitaal. Wij nemen elke klacht serieus door deze in behandeling te nemen. Nadat u uw klacht kenbaar heeft gemaakt door te:

 

  1. Bellen naar 023 303 35 08

 

  1. Mailen naar [email protected] of

 

  1. Schrijven naar Orasis Oogkliniek, t.a.v. Klacht, Kruisweg 939D, 2132 CD, Hoofddorp

 

Kan het goed zijn te beginnen met een gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener. Ervaring leert dat op deze manier veel onvrede weggenomen kan worden. Tevens biedt het gesprek mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

 

Stap 2: klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met uw zorgverlener niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die u ondersteunt bij het indienen van de klacht en kan bemiddelen tussen u en uw zorgverlener om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Orasis oogkliniek is aangesloten bij klachtenportaal zorg die een onafhankelijke klachtenfunctionaris in dienst heeft die uw klacht kan behandelen. U kunt direct uw klacht voorleggen bij klachtenportaal Zorg: https://klachtenportaalzorg.nl zodat u in contact komt met de klachtenfunctionaris.

  

 

Stap 3: geschillencommissie

Mocht u samen met de klachtenfunctionaris en uw zorgverlener niet in staat zijn de klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voorleggen. Deze zal mede door hoor en wederhoor een bindende uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht. In sommige gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. Orasis oogkliniek is aangesloten bij Stichting geschilleninstantie KPZ. Meer informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op www.geschillencommissiekpz.nl.

Scroll naar boven