Bovenooglidcorrectie

Appeltje op de speciale stoel

Door huidveroudering verslapt de huid van uw oogleden en rekt deze uit. Hierdoor ontstaat een huidoverschot. In uw oogleden kunnen vet- en vochtweefsel zich ophopen. Dit verandert uw uiterlijk na verloop van tijd aanzienlijk. Hangende oogleden kunnen een verdrietige of vermoeide uitstraling geven.

 

Er zijn diverse redenen om een bovenooglidcorrectie uit te laten voeren. Meestal gaat het om cosmetische redenen maar medische redenen komen ook voor zoals zwaar aanvoelende oogleden, hoofdpijn en een beperkt gezichtsveld.

 

Belangrijk om te weten: een bovenooglidcorrectie wordt over het algemeen, op een enkele uitzondering na, niet vergoed door uw zorgverzekering. U betaalt de kosten voor een ooglidcorrectie zelf. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan uw afspraak zich informeert bij uw zorgverzekeraar over een mogelijke vergoeding vanuit uw basisverzekering of uw aanvullende verzekering. Een bovenooglidcorrectie van beide ogen kost € 985,-.

 

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Sinds 1 januari 2017 wordt een ooglidcorrectie vergoed uit de basisverzekering als er sprake is van een medische indicatie. Een medische indicatie wil zeggen dat de behandeling medisch noodzakelijk is. U krijgt van uw huisarts een verwijzing naar een specialist om uw oogleden te laten behandelen omdat uw oogleden zo ver over uw ogen hangen dat het zicht wordt belemmerd. Deze verwijzing met medische indicatie kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw zorgverzekeraar bepaalt uiteindelijk of u de boven ooglidcorrectie vergoed krijgt. Informeer bij uw zorgverzekering voordat u de afspraak maakt voor een bovenooglidcorrectie of de bovenooglidcorrectie operatie daadwerkelijk ondergaat.

 

U heeft recht op een vergoeding van een bovenooglidcorrectie in de volgende situaties:

 

 • U heeft een ooglidcorrectie nodig als gevolg van een aangeboren afwijking.
 • U dient behandeld te worden als gevolg van een chronische aandoening die u al sinds uw geboorte heeft.
 • Uw bovenste oogleden beperken uw zicht in ernstige mate. De oogleden dienen de pupil hierbij minstens voor de helft te bedekken.

 

De regels voor een ooglidcorrectie vergoeding vanuit de basisverzekering zijn vrij streng. Voldoet u hier niet aan? Dan kunt u de behandeling soms nog wel vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering.

 

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Mocht u niet aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dan maakt u misschien wel kans op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering als u dit heeft afgesloten.

 

Er zijn wel voorwaardes waar u aan moet voldoen maar deze zijn minder streng dan bij de basisverzekering.

 

Voorwaardes bij de aanvullende verzekering kunnen zijn:

 

 • U dient de aanvullende verzekering minimaal 24 maanden te hebben.
 • Het bovenst ooglid bedekt de pupil voor minimaal een derde.
 • Het zijwaartse gezichtsveld wordt ernstig beperkt door het overhangende ooglid.
 • U heeft last van smetten in de huidplooi en dit kan niet op een andere manier behandeld worden.

 

Houdt u er rekening mee dat bij een aanvullende verzekering niet altijd het hele bedrag wordt vergoed. Bovendien mag een zorgverzekeraar zelf bepalen welke voorwaarden worden gehanteerd voor de vergoeding van de behandeling. Neem daarom tijdig contact op met uw zorgverzekeraar voor de juiste informatie omtrent uw polisvoorwaarden.

 

Eigen risico

Als u de bovenooglidcorrectie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering dan bent u wel uw eigen risico kwijt als deze nog niet is opgebruikt bij andere behandelingen. Het verplichte eigen risico voor 2022 bedraagt € 385,-. Als u een naast het verplichte eigen risico van € 385,- een vrijwillig eigen risico heeft van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500,- dan kan het oplopen tot € 885,- eigen risico kosten die u zelf dient te betalen voordat u recht heeft op vergoeding vanuit uw zorgverzekering.

 

Verzoek indienen bij uw zorgverzekeraar

 

U hoeft het verzoek voor vergoeding van de bovenooglidcorrectie niet zelf in te dienen. Orasis oogkliniek doet dit voor u. Het werkt als volgt:

 

 1. U huisarts maakt voor u een verwijsbrief met verzoek tot bovenste ooglidcorrectie voorzien van medische indicatie als dit het geval is.
 2. Oogarts maakt verslag van uw consult en dient het verzoek voor vergoeding in bij uw zorgverzekeraar.
 3. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 4. Uw zorgverzekeraar laat u weten of de behandeling vergoed krijgt.

 

Mocht u, ondanks indienen van verzoek tot vergoeding, afgewezen worden door uw zorgverzekeraar dan kunt u alsnog een bovenooglidcorrectie ondergaan bij ons. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

 

Adviezen ter voorbereiding van uw ooglidcorrectie

 

 • Stop met roken minimaal twee weken voor de ooglidcorrectie tot en met 6 weken na de operatie. Roken is slecht voor de gezondheid maar ook voor de wondgenezing na een operatie. U heeft meer kans op een infectie, bloedingen en zichtbare littekens.

 

 • Drink geen alcohol zo’n twee dagen vooraf aan de operatie. Alcohol verdunt het bloed en kan leiden tot complicaties zoals bloedingen en vertraagde wondgenezing. U kunt weer alcohol drinken twee dagen na de ingreep.

 

 • Stop met bloedverdunners ongeveer een week voor de bovenooglidcorrectie. Bloedverdunners verdunnen het bloed en vergroten de kans op complicaties zoals ernstige bloedingen. Als u niet weet of u mag stoppen met de bloedverdunnende medicijnen, raadpleeg dan uw voorschrijvend arts van de bloedverdunners zoals bijvoorbeeld uw cardioloog, neuroloog of huisarts. U kunt enkele dagen na de ingreep weer beginnen met de bloedverdunners.

 

 • Draag geen make-up, dagcrème en sieraden tijdens de behandeling. U huid moet zo schoon mogelijk zijn.

 

 • Regel vervoer naar huis na de operatie aangezien u niet zelf mag rijden na de ingreep. Laat u naar huis rijden door familielid, vriend of kennis.

 

 • Doe rustig aan 5 tot 7 dagen na de ingreep. Ga niet zwaar tillen of huishoudelijk werk doen zoals boodschappen, koken of schoonmaken. Probeer een oppas te regelen als u kleine kinderen heeft.

 

 • Neem vijf tot zeven dagen vrij van uw werk zodat u rustig kunt bijkomen en herstellen van de operatie. De hechtingen en pleisters worden ongeveer na 7 dagen verwijderd. Vaak is het dan pas prettig om weer aan het werk te gaan. Overleg met uw werkgever dat u graag vrij wilt nemen. Mocht u lichamelijk zwaar werk verrichten dan is het raadzaam langer thuis te blijven. U kunt dit overleggen met de oogarts.

 

 

Adviezen na de bovenooglidcorrectie

 

 • Neem voldoende rust na een ooglidcorrectie. Dit komt het wondgenezingsproces ten goede. Ga niet direct na de ingreep aan het werk. De meeste mensen nemen een week vrij van werk. In deze tijd zullen de meeste zwellingen en blauwe plekken verdwenen zijn. De hechtingen worden na ongeveer een week verwijderd.

 

 • Vermijd water rondom uw ogen. De wond en de pleisters mogen niet nat worden. Let hierop bij het douchen. Douchen vanaf de schouders en kort douchen is het beste. Vrijkomend stoom tijdens douchen en badderen maakt de pleisters en wonden vochtig. Als de hechtingen zijn verwijderd dan mogen de oogleden weer nat worden.

 

 • Draag geen make-up rondom de ogen de eerste twee weken na de operatie. Dit kan in de wondjes komen en dat vermindert en vertraagt een goede wondgenezing.

 

 • Draag geen contactlenzen maar een bril totdat de hechtingen worden verwijderd. Er wordt getrokken aan de oogleden als u contactlenzen inbrengt. De wonden kunnen dan gaan irriteren of zelfs opengaan waardoor de wondgenezing wordt vertraagd. Nadat de hechtingen zijn weggehaald informeert de oogarts wanneer u weer contactlenzen kunt dragen.

 

 • Vermijd zonlicht en zonnebank voor tenminste drie maanden na de ingreep. Uv-straling in zonlicht of zonnebank hebben een negatieve invloed op verse littekens. De littekens kunnen donker verkleuren en daardoor blijvend opvallen. Draag zoveel mogelijk een zonnebril en beschermingsfactor als u naar buiten gaat.

 

 • Voorkom druk op uw oogleden door zwaar tillen en vooroverbuigen zoveel mogelijk te vermijden. Wat hoger slapen met een extra kussen voorkomt dat extra bloed naar de oogleden stroomt en dus voorkomt (teveel) zwelling.

 

 • Gebruik geen bloedverdunnende pijnstillers zoals ibuprofen, diclofenac of nevanac 10 dagen voor tot 10 dagen na de ingreep. Deze pijnstillers kunnen nabloedingen veroorzaken doordat ze bloedverdunnend werken. Neem alleen paracetamol als u iets wil innemen tegen de pijn. Dit is geen bloedverdunnende pijnstiller.

 

 • Rook niet na een bovenooglidcorrectie omdat roken de wondgenezing tegengaat. Het beste is tenminste twee weken vooraf aan de ingreep tot 6 weken na de ingrepen te stoppen met roken.

 

 • Drink een week geen alcohol vooraf aan de operatie tot en met een week na de operatie. Alcohol werkt bloedverdunnend en kan hierdoor complicaties en bloedingen veroorzaken.

 

 • Ga twee weken niet naar de sauna of intensief sporten om zweten te voorkomen zodat de wondjes niet nat worden.

 

 • Ga niet autorijden direct na de ooglidcorrectie. Dit is niet toegestaan. Neem iemand mee die u naar huis kan brengen na de ingreep. Als u goed kunt zien mag u weer autorijden.

 

 • Stop met bloedverdunners een week voor de operatie tot en met enkele dagen na de ingreep. Bloedverdunners verdunnen het bloed waardoor er meer kans is op complicaties en bloedingen tijdens en na de bovenooglidcorrectie.

 

 • Wees geduldig. De wondgenezing gaat vanzelf. Laat de wondjes zoveel mogelijk met rust om het herstel te bevorderen. Het resultaat wordt steeds beter en mooier naarmate de tijd verstrijkt. Wondgenezing duurt in principe een half jaar.   

 

 

 

 

 

Mogelijke complicaties na een bovenooglidcorrectie

 

De resultaten na een bovenooglidcorrectie zijn vrijwel altijd goed. Er kunnen wel complicaties optreden tijdens en na de ingreep zoals:

 

 • Asymmetrie van de huidplooi kan voorkomen ondanks een zorgvuldig uitgevoerde operatie. Er is sprake van asymmetrie tussen de rechter en linker gezichtshelft vooraf aan de operatie. Na de operatie zal dit ook het geval zijn. Iets verschil in hoogte tussen de huidplooi rechts en links na de operatie is daarom normaal en heeft een natuurlijk effect. Mocht het echter teveel en/ of storend zijn dan kan in overleg met de behandelend oogarts een tweede operatie gedaan worden om tot een wenselijker resultaat te komen.

 

 • Ontsteking van de wondjes kan verholpen worden met antibiotica en hoeft geen negatief effect te hebben op het eindresultaat. De wondgenezing verloopt hierdoor wel trager en langduriger.

 

 • Littekens houdt u over aan deze ingreep. Deze vallen in de huidplooi waardoor deze niet/ nauwelijks opvallen bij open ogen. U kunt een goede wondgenezing en mooie littekenvorming bespoedigen door de wondjes met rust te laten en droog te houden, uit de zon te blijven, geen alcohol te drinken, niet te roken, geen druk op de oogleden uit te oefenen en rust te nemen.

 

 • Kleurverschillen van de huid kunnen opvallender zijn na de ingreep doordat de kleur van de huid van boven naar onder enigszins van licht naar donker verloopt.

 

 • Irritatie van de ogen door droogte kan voorkomen, zeker de eerste dagen na de ingreep, doordat de ogen minder goed sluiten omdat er een stuk huid is verwijderd. Mocht dit langer aanhouden dan kan het hoornvlies uitdrogen. Dit kan tegengegaan worden door te druppelen met kunsttranen.

 

 • Zwelling van de oogleden kan optreden doordat de ooglidcorrectie leidt tot tijdelijke verslechtering van de lymfeafvoer van de oogleden. Na een aantal maanden zal dit volledig herstellen.

 

 • Cysten kunnen ontstaan bij de plek waar met de hechtnaald door de huid is gestoken. Ze zien eruit als kleine gele bobbeltjes. Deze verdwijnen spontaan in de loop van de tijd.

 

 • Nabloeding met uitpuilend oog. Dit is een van de meest ernstige complicaties na een bovenooglidcorrectie doordat er een bloeding in de oogkas achter het oog is opgetreden. Hierdoor kan men zelfs blind worden. Neem daarom direct contact op met ons als u (sub)acuut minder goed gaat zien, heel veel pijn of druk ervaart achter het oog en/of een uitpuilend oog heeft.

 

 

Scroll naar boven