Vergoeding van kosten

Orasis Oogkliniek is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegelaten instelling voor medisch specialistische zorg en voldoet daarmee aan alle door de overheid gestelde kwaliteitseisen.

Aangezien Orasis oogkliniek net is gestart met het aanbieden van oogheelkundige zorg hebben wij nog niet met alle zorgverzekeraars een betaalovereenkomst. Dit houdt in dat wij niet altijd rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij sturen u een factuur die u zelf declareert bij uw zorgverzekeraar. Onderaan deze tekst vindt u meer informatie en uitleg hoe het werkt en wat u doet als u een factuur van ons heeft ontvangen.

U hoeft geen extra kosten te betalen voor de medische behandeling van reguliere oogheelkundige zorg bij Orasis oogkliniek dan bij iedere andere kliniek of ziekenhuis. Elke oogheelkundige behandeling valt onder uw basisverzekering met uitzondering van ooglidcorrecties, rijbewijskeuringen en implanteren van premium kunstlenzen (implant lenzen met bijzondere functies waardoor meer brilonafhankelijkheid) bij staaroperaties.

Raadpleeg voor een eventuele vergoeding van onverzekerde zorg zoals ooglidcorrecties, rijbewijskeuringen en implanteren van premium lenzen bij staaroperaties de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Wat doet u als u een factuur van ons heeft ontvangen?

Orasis oogkliniek heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een betaalovereenkomst. Wij kunnen derhalve niet altijd rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren, maar zullen in sommige gevallen de factuur naar u zelf sturen. Deze factuur declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. Het wettelijk eigen risico wordt, indien van toepassing, door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Wat is belangrijk voor u om te weten?

Dat wij nog geen contracten hebben met alle zorgverzekeraars heeft voor u geen nadelige financiële gevolgen.

  • U declareert de ontvangen factuur bij uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft daarvoor zijn eigen methode.
  • U wacht tot u een brief, een overzicht of een bedrag van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen. Op het overzicht zullen onderstaande begrippen

 

Eigen Risico (verplicht en vrijwillig)

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en voor 2022 is dit € 385,-. Aanvullend kan nog gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico. Mogelijk valt een behandeling bij Orasis oogkliniek geheel of gedeeltelijk onder dit eigen risico. Indien u wilt weten of dit voor u het geval is raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden erop na te slaan.

De factuur zal geheel of gedeeltelijk worden verrekend met uw eigen risico. Omdat u zelf de factuur aan ons betaalt zal uw zorgverzekeraar uw eigen risico met het bedrag dat ten laste komt van het eigen risico verlagen maar niet bij u in rekening brengen. Dat betaalt u aan ons.

Eigen Bijdrage of Niet Vergoed

Omdat wij geen overeenkomst hebben zal uw zorgverzekeraar wellicht niet alles vergoeden en derhalve een bedrag vermelden onder de noemer “eigen bijdrage of niet vergoed”. Dit bedrag nemen wij voor onze rekening. U heeft dus geen nadelige financiële gevolgen omdat u voor ons heeft gekozen.

 

 

Vergoeding aan u door uw zorgverzekeraar

Het bedrag dat de zorgverzekeraar aan u overmaakt maakt u, nadat u het bedrag heeft ontvangen, aan ons over. U hoeft het factuurbedrag dus niet eerst voor te schieten.
U maakt aan ons het door u ontvangen bedrag vermeerderd met het op het overzicht ingehouden eigen risico bedrag aan ons over.

 

Rekenvoorbeeld 1 van een factuur:

Genoemde bedragen zijn voorbeelden en wijken daarom af van uw factuur.

Bedrag behandeling                                      € 160,-

Eigen risico                                                   € 40,-

Eigen bijdrage/ Niet vergoed                        € 40,-

Te ontvangen/ Vergoed                              80,-

U maakt aan ons over                                 120,- (eigen risico + vergoed)

 

Belangrijke informatie omtrent uw factuur

  • Uw zorgverzekeraar is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht minimaal het restitutiebedrag te vergoeden. Dit kan 75% van het ons tarief zijn. Zie de link naar de NZa onder aan deze pagina.
  • Dat wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar heeft voor u geen nadelige financiële gevolgen.
  • Wij nemen genoegen met het restitutiebedrag dat de zorgverzekeraar aan u vergoedt.
  • U bent bij ons niet duurder uit dan wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. U betaalt precies hetzelfde als u naar een andere kliniek of ziekenhuis zou zijn doorverwezen.
  • Vergoedt uw zorgverzekeraar minder dan het factuurbedrag dan nemen wij het bedrag dat staat vermeld onder het kopje “eigen bijdrage” of “niet vergoed” voor onze rekening.
  • U betaalt ons de factuur nadat de zorgverzekeraar de vergoeding aan u heeft overgemaakt. U hoeft de factuur niet eerst zelf voor te schieten.

 

Rekenvoorbeeld 2 van een factuur:

Genoemde bedragen zijn voorbeelden en wijken daarom af van uw factuur.

Bedrag behandeling                                      € 220,-

Eigen risico                                                    00,-

Eigen bijdrage/ Niet vergoed                        € 55,-

Te ontvangen/ Vergoed                             € 165,-

 

U maakt aan ons over                                 165,- (eigen risico + vergoed)

Wij vragen u wel, mocht u minder overmaken dan het factuurbedrag, om het overzicht waaruit blijkt wat de vergoeding van de zorgverzekeraars is, naar ons te sturen.

Dit kan per e-mail: [email protected]

Of per post naar:        

Orasis Oogkliniek

Kruisweg 939D

2132 CD, Hoofddorp

Gezien de grote hoeveelheid verschillende zorgverzekeraars en polissen is het niet mogelijk om per polis uitleg te geven. Blijft het voor u onduidelijk dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail: [email protected]


No-show tarief

Mocht u verhinderd zijn, dan gaarne twee werkdagen van tevoren ons laten weten zodat we een ander patiënt kunnen helpen. Anders geldt een no-show tarief van 80 euro. In het geval dat u een spoed afspraak annuleert, geldt een no-show tarief van 100 euro. Natuurlijk zijn we redelijk in echte gevallen van overmacht, gaarne dan ons schriftelijk in een email de redenen van uw non-show laten weten.

Scroll naar boven